Sektörler


Gizlilik Politikası


Tüm haklar firmamıza ait olmakla aşağıdaki hususlara uyulmaması durumunda tüm yasal hakların firmamızca tarafınıza sunulacağını beyan etmekteyiz.

A)Bu Web Tasarım Sitesi'nin veya içeriğinin ticari yahut pazarlama maksatları için kullanılması,

B)Yazılı olarak önceden vereceğimiz açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu Web Sitesi'nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması,

C)Bu Web Tasarım sitesinde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesi'ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi,

D)Yazılı olarak önceden vereceğimiz açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla bu Web Sitesi'nin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması,

E)Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, firmamız tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması,

F)Web Sitesi'nin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarınızın üçüncü kişilere devredilmesi YASAKTIR…